Waar ik voor ga (Missie)

Ik ondersteun vrouwen bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen die hen vooruit helpen in een leven dat in overeenstemming is met wie ze zijn. Ik zeg je niet wat je moet doen of hoe je moet zijn. De antwoorden op de vragen in je leven krijg je door zelf te ontdekken wat voor jou belangrijk is en wat jou drijft. Hoe goed ken jij jezelf? Ben je je ervan bewust wanneer iets goed voor jou werkt en je het beste uit jezelf kunt halen, en ook wanneer iets niet goed voor jou is?

Leer vertrouwen op je intuïtie in het dagelijks leven en werk. Ik geef je de mogelijkheid om in een veilige omgeving te oefenen en, in verbinding met jezelf, het contact en de verbinding met anderen aan te gaan. Ik help je je verlangen te onderzoeken en daarnaar te leven. Daarbij kijken we naar heden, verleden en toekomst, omdat je eigen geschiedenis betekenis heeft voor je huidige leven. Soms is het een mooi proces, soms pijnlijk, maar bijna altijd leidt het tot nieuwe betekenissen en nieuwe energie.

Ik houd ervan dat we allemaal verschillend zijn en stimuleer vrouwen zich te durven laten zien in dat verschil. Elke verandering begint bij jezelf. Door jezelf te begrijpen, leer je anderen begrijpen.