Begeleiding

Ik leg in mijn begeleiding de nadruk op eigen verantwoordelijkheid. Je bepaalt zelf wat je wilt leren, hoe je dat wilt en wanneer je het wilt.

Inzicht

Mensen hebben de behoefte zich te ontwikkelen. Maar voor die ontwikkeling is inzicht nodig. Inzicht vooral in jezelf. Ik kan je daarbij helpen. Als je weet waar je vandaan komt en je jezelf beter leert kennen, weet je ook beter wat goed voor je is en wat niet. Pas dan kun je bewuste keuzes maken. Ik steun je in een proces van loskomen van de behoefte om het andere mensen naar de zin te maken en door hen bevestigd te worden; de gedachte dat geven beter is dan ontvangen; dat kiezen voor jezelf egoïstisch is; dat je geen ‘nee’ mag zeggen; dat je verantwoordelijk bent voor de rotbui van een ander; en het gevoel dat je altijd tekortschiet.

Beweging

Het wordt een leertraject met vallen en opstaan, maar ik weet uit eigen ervaring dat het nou juist om dat proces gaat. Een proces dat leidt tot nieuwe betekenissen en nieuwe energie. Verandering vindt plaats omdat jíj dat zelf mogelijk maakt. Je leert je blikveld te verruimen en te kijken naar je problemen vanuit een ander perspectief. Hoe kun je dingen anders doen. Ik werk vanuit wat er ter plekke gebeurt. Ik spiegel wat ik zie en ervaar. Samen gaan we op zoek naar je behoeften en verlangens. Wat voor mens wil je écht zijn… Met inzicht komt er als vanzelf een beweging op gang.