Voor wie

Ik steun vrouwen die het gevoel hebben dat er iets moet veranderen in hun leven, maar het zelfvertrouwen, de durf missen om het ook te doen. In al die jaren dat ik met vrouwen werk, in verschillende contexten en in verschillende culturen, wordt het me steeds meer duidelijk dat het niet uitmaakt hoe divers en verschillend de vrouwen zijn, we worstelen allemaal met de vele rollen in ons leven, die we allemaal perfect willen uitvoeren. Ik ontmoet veel vrouwen die het moeilijk vinden zichzelf te zijn. Ze raken uit balans want wie ben ik zelf dan? En wat wil ik? In essentie delen we dezelfde verlangens. We verlangen ernaar om onszelf te mogen zijn, om emotioneel onafhankelijk te zijn. Ook ik worstel met beperkingen die ik mezelf opleg uit onzekerheid en ook ik heb dat kritische stemmetje in mijn hoofd, waardoor ik het nooit goed genoeg doe. Van jezelf houden, jezelf zijn en weten wat je wilt, is makkelijker gezegd dan gedaan voor veel vrouwen die beter thuis zijn in hun rol als moeder, collega of vriendin. Het vergt moed en het zal niet vanzelf gaan. Je gaat je droom niet van de ene op de andere dag realiseren. Het wordt een proces dat je in al haar complexiteit aangaat. Individueel met mij in de coaching of samen met andere vrouwen in een groep, leer je ontdekken wat wel en niet werkt en zo stap voor stap dichter bij jezelf te komen.

Waarom vrouwen

Vrouwen zijn anders dan mannen en lopen tegen andere problemen aan, zowel privé als in hun loopbaan. Ik weet er als coach, maar ook als ervaringsdeskundige, alles van. Daarmee hebben ze een andere begeleiding nodig. Gedurende mijn loopbaan in de ontwikkelingssamenwerking, heb ik altijd gewerkt met vrouwen. Dit gebeurde gewoon, zonder dat ik daar bewust een keuze voor maakte. Het past bij mij. Ik heb ook gezien dat vrouwen anders leren dan mannen. Vrouwen hebben veel baat bij leren in een vrouwengroep. In een groep ontdekken ze dat die andere vrouwen met dezelfde soort verlangens lopen en kunnen ze samen werken aan oplossingen. Ik vind het daarom belangrijk om met vrouwen die kans te bieden. Toch krijg ik vaak de kritiek dat als we gaan voor gelijkheid van mannen en vrouwen, we niet vrouwen apart moeten zetten. Mijn antwoord is steevast dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn maar niet gelijk. Ze hebben verschillende manieren van reageren op situaties en verschillende behoeftes.

Ik combineer jarenlange ervaring met vrouwen in andere culturen met inzichten uit de coaching, organisatieontwikkeling, de wijsheid die voortkomt uit diversiteit, om je te helpen je potentieel te ontwikkelen en vanuit vrijheid en kracht je leven vorm geven.

 

Ik vind het erg om te ontdekken dat vrouwen nog steeds dezelfde fouten maken, en tegen dezelfde dingen aanlopen als waar ik jaren tegenaan liep. Vaak heb ik me afgevraagd hoe mijn leven eruit gezien had als ik op kritieke punten in mijn leven een goede coach had gehad. Dan had ik andere besluiten genomen.